TNT Centre

Blauwdruk duurzaam bouwen anno 2020

TNT Centre

TNT kwam naar OVG Real Estate met een missie: het bedrijf wilde het eerste volledig CO2-neutrale post- en expressbedrijf ter wereld worden. Het nieuwe hoofdkantoor moest daar het eerste wapenfeit van zijn. Zonder concessies te doen aan de kwaliteit van werkruimtes en het design. Bovenal moest het ontwikkeld worden voor hetzelfde budget als een ‘regulier’ kantoorgebouw.

Duurzaam, niet duurder

OVG Real Estate ontwikkelde een ambitieus plan voor hét duurzame kantoor van de toekomst dat het uiterste zou vergen van zichzelf en alle betrokken partijen. Bijna elk proces was volledig nieuw, elke methode of techniek nog nooit eerder toegepast. En nu staat het er: het bewijs dat duurzaam niet duurder hoeft te zijn. Een prachtig zelfvoorzienend gebouw zonder compromissen. Een icoon, niet alleen van het nieuwe TNT maar ook het ‘nieuwe werken’ in het algemeen.

Eigen energiecentrale

In het hoofdkantoor van TNT zijn een groot aantal duurzame innovaties toegepast, zoals een warmte- en koude-opslag in de bodem, natuurlijke ventilatie waarbij warmte uit de afgevoerde ventilatielucht wordt teruggewonnen en aansluiting van het gebouw op het grijswatersysteem. De energie wordt opgewekt met een gecombineerde warmte- en energiecentrale, die werkt op tweede generatie biobrandstoffen (bio-WKK). Daarmee wordt niet alleen het TNT Centre zelf van energie voorzien, maar ook de gebouwen in de omgeving.


Infographic Tnt 6

Voorbeeldproject

Bij de oplevering in 2011 was dit het meest duurzame kantoorpand van Nederland. Binnen het Nederlandse beoordelingssysteem GreenCalc+ haalde het de hoogste score ooit voor een gebouw met deze proporties. Sindsdien heeft het gebouw alom erkenning gekregen voor de energieneutrale wijze van bouwen en dient het als voorbeeldproject voor de sector. Het TNT Centre geldt inmiddels als internationale blauwdruk voor duurzaam bouwen anno 2020, wanneer alle nieuwbouw in de Europese Unie verplicht energieneutraal moet zijn. TNT is tevens het eerste kantoorgebouw in Nederland met een Platinum LEED certificering, het alom erkende certificeringsysteem uit Amerika.TNT Centre

Locatie

Taurusavenue 111, Hoofddorp

Opleverdatum

9 februari 2011

Functie

kantoorpand

Architect

Paul de Ruiter Architecten

Omvang

17.257 m2

Gebruiker

TNT

Energielabel

LEED Platinum, GreenCalc C+ 1006