Disclaimer

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die OVG aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op www.ovgrealestate.com wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OVG (ook niet via een eigen netwerk).

OVG kan er niet voor instaan dat de informatie op www.ovgrealestate.com geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

OVG sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.ovgrealestate.com, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.ovgrealestate.com te kunnen raadplegen.


Colofon

Deze website is ontwikkeld door OVG Real Estate in samenwerking met Born05 en 5ive. Heb je een vraag over deze website? Neem dan contact op met Frank Jansen, woordvoerder OVG Real Estate.

Het beeldmateriaal is ontwikkeld door een divers netwerk aan professionele en creatieve partijen. Wij danken hen voor hun bijdrage aan deze website.

 • Ossip van Duivenbode
 • Luuk Kramer
 • Ronald Tilleman
 • Hans Wilschut
 • Ruud Sies
 • Fokkema Partners
 • PlusOne
 • Skycap
 • Bigshots
 • Revolver
 • Maximum Communications
 • Marcel van Kerckhoven
 • Roos Alderhoff
 • Christian Kruppa
 • Ruben Eshuis
 • Bart van Damme
 • Yorick Leusink