OVG neemt aandeel MAB over op Fellenoord

OVG neemt aandeel MAB over op Fellenoord

MAB Development heeft een akkoord bereikt met OVG Real Estate voor het verwerven van haar 50% belang in de gezamenlijke joint venture Fellenoord te Eindhoven. Hiermee verwerft OVG 100% van de aandelen. Op Fellenoord vindt momenteel de herontwikkeling en bouw plaats voor het kantoor van Rabobank Nederland voor ca. 2000 medewerkers.

Vlotte overdracht

Coen van Oostrom, CEO van OVG: ‘wij zijn verheugd met het verwerven van het gehele project in Eindhoven. Onze goede en langjarige relatie met MAB heeft ertoe geleid dat de overdracht op een snelle manier kon worden geeffectueerd. Deze transactie bevestigt het vertrouwen wat wij in dit project hebben en verstevigt onze leidende positie in de Nederlandse kantorenmarkt.’

Deze transactie past in de gekozen strategie van de Rabo Vastgoedgroep om haar projectontwikkelingsactiviteiten in commercieel vastgoed af te bouwen. Françoise Dechesne CEO van MAB: 'de vorig jaar in juni gestarte afbouw van de activiteiten van MAB ligt goed op schema. Met deze transactie zetten we een volgende stap.’

Fellenoord

Rabobank Nederland gaat haar kantoor aan Fellenoord in Eindhoven klaar maken voor de toekomst. Op de huidige locatie zal de hoogbouw gefaseerd plaats maken voor een nieuw, duurzamer kantoor dat aansluit op de hedendaagse en toekomstige behoeftes van medewerkers. De herontwikkeling van de eerste fase van deze kantoorlocatie wordt in 2016 afgerond.

MAB Development

MAB Development - onderdeel van de Rabo Vastgoedgroep - richt zich op de ontwikkeling van multifunctionele projecten. De organisatie werkt nauw samen met publieke en private partijen om te komen tot geïntegreerde oplossingen voor binnenstedelijke projecten waarin wonen, winkelen, werken en parkeren samenkomen. Kennis van de markt en ervaring als creatieve conceptontwikkelaar zijn hierbij belangrijke instrumenten.