OVG Real Estate start bouw kantoor Rabobank in Eindhoven

Een kijkje in de toekomst

OVG Real Estate start bouw kantoor Rabobank in Eindhoven

De bouw van het nieuwe kantoor voor de Rabobank aan Fellenoord in Eindhoven is officieel van start gegaan. Op de plek waar voorheen de toren van het voormalige kantoor stond zal de komende maanden een nieuw, duurzamer kantoor verrijzen dat aansluit op de hedendaagse en toekomstige behoeftes van medewerkers. In opdracht van OVG Real Estate wordt de bouw uitgevoerd door bouwbedrijf Boele & van Eesteren, onderdeel van VolkerWessels. In januari heeft OVG bekend gemaakt dat W.P. Carey het gebouw in belegging zal nemen. De Rabobank verwacht het nieuwe kantoor in 2017 te kunnen betrekken.

Viering start bouw

Op feestelijke wijze heeft OVG Real Estate in samenwerking met Rabobank en Boele & van Eesteren de start bouw ingeluid te midden van alle betrokkenen en omwonenden. Pieter Ketting (Programma Directeur Huisvesting Rabobank Nederland), Staf Depla (Wethouder van Economie, Werk en Inkomen en Beroepsonderwijs Gemeente Eindhoven) en Jan Hein Tiedema (Algemeen Directeur OVG Nederland) openden de viering met een toespraak. Alle aanwezigen kregen vervolgens een kijkje in de toekomst aangeboden. Door middel van virtual reality beelden op een smartphone en het gebruik van een Google cardboard, kon het publiek het toekomstige kantoor van de Rabobank bekijken. OVG Real Estate stelt voorbijgangers en belangstellenden de komende maanden ook in de gelegenheid middels de virtual reality beelden het nieuwe kantoor te bekijken. Met borden rondom de bouwplaats wordt hierover een uitleg gegeven.

Passend in omgeving

Het nieuwe kantoor is een ontwerp van UN Studio en past in het huidige stedelijk beleid van Eindhoven. Het ontwerp wordt gedomineerd door horizontale lijnen, onderbroken door diagonalen. Door enkele bouwlagen ten opzichte van elkaar te verschuiven krijgt het geheel een speels karakter. Het kantoor omvat in totaal tien bouwlagen en wordt daarmee minder hoog dan de voormalige Rabotoren. Voor de bouw wordt gebruik gemaakt van duurzame materialen en het ontwerp is gericht op het beperken van het energiegebruik. Was het oude gebouw een soort ‘bastion op een eiland’ zal het nieuwe kantoor op een natuurlijke manier worden verweven met de omgeving, onder meer door aandacht voor een groen en deels open buitenterrein.

Door middel van virtual reality beelden op een smartphone en een Google cardboard, kon het publiek het toekomstige kantoor van de Rabobank bekijken

Nieuwe Werken

Rabobank Nederland zet met deze ontwikkeling in op een veilige, aantrekkelijke en flexibele werkomgeving toegerust op het Nieuwe Werken. Het nieuwe kantoor krijgt een breed aanbod aan faciliteiten, variërend van concentratieplekken tot ontmoetingsplekken, en van ruimtes voor vergaderingen tot ruimtes voor presentaties, workshops en ontwikkeling. Het gaat om 1500 werkplekken voor circa 2.000 medewerkers en 544 parkeerplaatsen. Het toekomstige kantoor zal duurzamer zijn dan het huidige kantoor. De focus ligt daarbij op energie-efficiency.

Impuls voor stationsgebied

De bouw van het kantoor van Rabobank als onderdeel van de herontwikkeling van deze locatie aan Fellenoord sluit optimaal aan op de stedelijke visie van de Gemeente Eindhoven. In goed overleg met de Gemeente Eindhoven willen OVG Real Estate en de Rabobank de verbinding tussen Woensel-Zuid en het centraal station en het centrum van Eindhoven aantrekkelijker en toegankelijker maken.

Gefaseerde ontwikkeling

De ontwikkeling van de kantoorlocatie Fellenoord vindt gefaseerd plaats. Met de start van de nieuwbouw van het Rabobank kantoor is een eerste mijlpaal bereikt in de eerste fase van de ontwikkeling in dit gebied. De planning is dat het nieuwe kantoor van de Rabobank op Fellenoord in 2016 gereed komt. Vervolgens zal het worden ingericht en kunnen de medewerkers naar verwachting in 2017 het pand betrekken. Pas wanneer de Rabobank-medewerkers de huidige laagbouw in 2017 hebben verlaten, kan met de herontwikkeling van dat deel van de kantoorlocatie worden begonnen. De betrokken partijen oriënteren zich nog op deze tweede fase.

Over de Rabobank Groep

De Rabobank Groep is een internationale financiële dienstverlener op coöperatieve grondslag, actief op het gebied van retailbanking, wholesalebanking, vermogensbeheer, leasing, vastgoed en verzekeren. Binnen Nederland ligt de nadruk op brede financiële dienstverlening. De internationale focus is vooral gericht op de food- en agribusiness. De Rabobank Groep is een coöperatie en bestaat uit de zelfstandige lokale Rabobanken en hun centrale organisatie Rabobank Nederland met een aantal (internationale) dochterondernemingen.

Over Boele & van Eesteren

Boele & van Eesteren is een innovatieve ontwikkelende aannemer, gespecialiseerd in grootschalige complexe woning- en utiliteitsbouwprojecten. Boele & van Eesteren is een werkmaatschappij van VolkerWessels, een Nederlands bouwconcern met een decentrale organisatievorm en zo’n 120 werkmaatschappijen. VolkerWessels bouwt met zo’n 15.000 medewerkers aan wonen, werken, mobiliteit, energie & telecom. We ontwikkelen, ontwerpen, bouwen, financieren, beheren en exploiteren.