OVG Real Estate levert bijdrage aan MADASTER - materialenpaspoort

OVG Real Estate levert bijdrage aan MADASTER - materialenpaspoort

OVG Real Estate heeft een overeenkomst getekend met MADASTER, de nieuwe standaard in de vastgoedsector. Door in MADASTER van elk object automatisch een digitaal materialenpaspoort te genereren, wordt de weg gefaciliteerd naar een bouwcultuur zonder afval. OVG levert daarmee een bijdrage aan de ontwikkeling van dit onafhankelijke publieke platform. MADASTER is er voor particulieren, bedrijven en overheden en wordt ontwikkeld onder toezicht van de Madaster Foundation.

Het materialenpaspoort is in het leven geroepen om gebruik van herbruikbare materialen te bevorderen en te investeren in slimme ontwerpen om circulariteit te ondersteunen en afval te reduceren. Het materialenpaspoort documenteert alle gebruikte bouwmaterialen: waar en in welke hoeveelheid zijn ze toegepast, hoe zijn ze verwerkt of gemonteerd en wat is hun financiële waarde door de tijd heen. Het geeft daarmee voor het eerst een omvattend beeld van de materiaalwaarde van een gebouw. Omdat in onze circulaire economie materialen nooit verloren mogen gaan, heeft OVG besloten ook een Kennedy te worden bij Madaster en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het materialenpaspoort. 

Het ‘kadaster voor materialen’
In MADASTER kunnen materialen en gebouwen worden gedocumenteerd, net zoals verkaveling en grondbezit bij het kadaster. Vanuit MADASTER kan iedereen binnenkort een materialenpaspoort van zijn gebouw laten maken. Het paspoort bevat ook informatie over de kwaliteit en de herkomst van de materialen en hun huidige locatie. Dat maakt hergebruik bij verbouwingen of terugwinnen van materialen bij demontage veel eenvoudiger. Een gebouw wordt zo een gedocumenteerde ‘opslagplaats’ voor materialen. Het helpt gebouweigenaren, ontwerpers en bouwers om nieuwe afwegingen te maken tijdens het ontwerpen, bouwen en het gebruik van gebouwen. Daarnaast kunnen financiers op basis van het materialenpaspoort de waarde van de materialen opnemen in de totale waardebepaling van het object. Voordeel voor de eigenaar is dat deze een gebouw niet meer hoeft af te schrijven naar nul, omdat materialen altijd een waarde behouden onafhankelijk van de vastgoedmarkt. Hiermee ontstaat een nieuwe dimensie van waardering van ons vastgoed ter bevordering van de circulaire economie.

Over de Madaster Foundation 
De Madaster Foundation streeft ernaar afval te elimineren, beginnend in de vastgoedsector. Het heeft een algemene en publieke, non-profit interesse met vertegenwoordigers uit meerdere sectoren van de economie. De organisatie bevordert, beheert en stimuleert de ontwikkeling van materialenpaspoorten via het MADASTER-platform voor bestaande en nieuwe gebouwen wereldwijd.